maandag 20 juli 2009

AutoCAD: herbruiken van "As Built" tekeningen

AutoCADAutoCAD heeft geen standaard instelling of fase-eigenschap om objecten aan te duiden die een bestaande of nieuwe situatie voorstellen. Meestal behelpt men zich door objecten van layer of kleur te veranderen, of door gebruik te maken van een "stb" plotstijleigenschap om een verschil te maken. Doch deze methodes zijn veelal ontoereikend en zeer arbeidsintensief door een grote hoeveelheid manuele bewerkingen. In deze Tip 'n Trick nemen we het probleem even door en stellen een alternatieve en heel wat voordeligere methode voor.

Elke tekenaar zou een set layers moeten hebben die functioneel gekozen werden. Voor een technische tekening zal men bijv. layers hebben voor dikke en dunne contourlijnen, streep -en aslijnen, arceringen, tekst, bematingen,... Deze layers zullen verschillende eigenschappen hebben zoals kleur, lijndikte of lijntype om zowel op het scherm als op papier verschil te kunnen maken.


Probleemstelling: stel - een tekening van een bestaande situatie - de zogenaamde "As Built" tekening. Deze werd opgebouwd aan de hand van eerder vermelde layerset om de verschillende objectweergaves op te groeperen. Op basis van dit "As Built" document zal men een uitbreiding of aanpassing ontwerpen. Meestal zal men dit benaderen door de "As Built" tekening te kopieren naar een nieuwe tekening. Echter wenst men de bestaande "As Built" tekening met de nieuwe toevoegingen te markeren. Laten we hier even aannemen dat de "As Built" vorm integraal in dunne lijndikte moet komen en in één enkele kleur. En hier begint het dan te wringen...
Verschillende methodes zijn mogelijk: werken op basis van layeroverrides, alle "As Built" objecten op 1 nieuwe layer plaasten, een extra layerset voor het dubbele gebruik, een stb plotstijl override,... Allen hebben ze één iets gemeen, gericht handmatig selecteren en uitvoeren. Dit is tijdrovend, onnauwkeurig,

Recentelijk kwam ik op een zalige werkmethode toen ik een tutorial over XRef's aan het opstellen was. Enige kennis omtrent XRef's is hiervoor wel nodig - maar deze beschrijving zal u er ook wel doorheen loodsen..


De oplossing: de "As Built" tekening wordt niet gekopieerd, maar als referentie (XRef) in een nieuwe tekening gebracht. Voor sommige langduringe opdrachten kan immers de As Built situatie ook veranderen over tijd. Dit kan uiteraard kritische gevolgen hebben voor het actieve ontwerp. Indien de "As Built" wijzigt is het met een XRef gewoon kwestie om die terug te refreshen of opnieuw te openen. Dit is een basiseigenschap van een Externe Referentie.


Verder, indien de "As Built" tekening volledig in modelspace werd afgewerkt zal men kader en titelhoek wellicht willen wegclippen. Ook ander delen van de tekening zoals aanzichten en details zou men via een "CLIP" visueel kunnen verwijderen. Maar dit is niet definitief - door de clippingframe te vergroten kan men weggesneden delen terug ophalen.
Nabewerkingen op een XRef, zoals het clippen - blijven behouden zelf nadat de XRef is gewijzigd en ge-update.

STAP 1: benoem Layerset voor dubbel gebruik: in het AutoCAD palette voor de references (Vroeger dialoogvenset XRef-manager) zal men een veld "Reference name" opmerken. Hier heeft AutoCAD de filename van de XRef tekening reeds ingevuld - maar voor de duidelijkheid veranderen we dit naar de naam "As Built". In de layermanager zullen alle layernamen komende van deze XRef - de prefix "As Built" meekrijgen. Momenteel resulteert dit in een set layers voor dubbel gebruik: de gewone set, en een set met prefix "As Built" (As Built|layernaam).

Stap2: layer eigenschappen aanpassen: volgende stap is een visueel verschil te creëeren tussen de twee layersets. Hiervoor moeten we eerst de AutoCAD variabele VISRETAIN bekijken. Plaats deze op de waarde 1 welke ervoor zal zorgen dat wijzigingen aan layereigenschappen voorrang hebben in de aktieve tekening, en niet van de XREF. Vervolgens kan men in de layermanager alle layers met de "As Built" prefix, of dmv de layerfilter, alles selecteren om de layereigenschappen van kleur en lijndikte te veranderen.


Stap3: Layersaanpassingen ongedaan maken "TOBE" wordt "As Built"
Mocht men het project ook uitvoeren volgens deze ontwerptekening - dan wordt die achteraf eigenlijk terug een "As Built". En al die objecten die in het begin van eigenschappen werden veranderd zouden terug origineel moeten gezet worden...


Eigenlijk simpel: de oude As Built XRef heeft geen meerwaarde meer, die wordt integraal opgenomen in de aktieve tekening. Via het palette voor de references kan men een insert doen. De layereigenschappen die men aangepast had zullen hierop automatisch terug origineel geplaatst worden. Het verhaal is rond :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Recommended Post Slide Out For Blogger