dinsdag 3 september 2013

Royal Huisman: jachten dankzij intelligente engineering

Royal Huisman is een jachtwerf voor ‘custom built’ zeil- en motorjachten, die in 1884 is opgericht en in 1984 het predicaat ‘Koninklijk’ heeft verworven. Het familiebedrijf is gevestigd in de kop van Overijssel in het stadje Vollenhove aan het Vollenhovermeer, dat via het Kadoelermeer en het Zwarte Meer aansluiting heeft op het IJsselmeer. 

Door Lambert-Jan Koops (CAD Magazine


Royal Huisman bouwt unieke, klantspecifieke jachten die een lengte hebben van tussen de 30 en 90 meter. De jachten worden gebouwd op de eigen werf die 30.000 vierkante meter beslaat. Hierbij wordt de zogenaamde ‘Intelligent Engineering’-benadering van Royal Huisman gebruikt voor ontwerpen en constructies. Deze benadering is gebaseerd op een flexibele infrastructuur, specialismen van werknemers en specifieke technologieën die vrijwel uniek zijn binnen de jacht- en scheepsbouw. Lambertus Oosterveen is de CAD-manager voor de zeventig engineers die werkzaam zijn bij Royal Huisman. Hij werkt al sinds 1985 met CAD en kan dan ook vertellen hoe het gebruik van de ontwerpsoftware zich binnen het bedrijf heeft ontwikkeld. “We zijn halverwege de jaren tachtig begonnen met het gebruik van AutoCAD 2.0, waarna we bijna elke keer een upgrade hebben doorgevoerd als er een nieuwe versie beschikbaar kwam. Slechts een paar keer hebben we een release overgeslagen, zoals bijvoorbeeld de beruchte versie 13, die we heel bewust hebben vermeden.”  

ShipConstructor:
Naast AutoCAD en AutoCAD P&ID maken Oosterveen en zijn collega’s ook gebruik van 3D-ontwerpsoftware (Inventor en Rhinoceros) en enkele applicaties op AutoCAD. De eerste daarvan is cadett ELSA, een van oorsprong Duits systeem voor elektrotechnisch ontwerp. Oosterveen: “We hebben de elektrotechnische applicatie deels aangepast aan onze werkwijze, waarbij we ook veel aan customisatie hebben gedaan om de software aan te laten sluiten op ons werkproces. Een voorbeeld hiervan is de koppeling naar onze bestelapplicatie/-database. Naast cadett ELSA is ook het Canadese ShipConstructor voor ons van groot belang. Dit is een applicatie op AutoCAD met een SQL-database waarin we de constructie, de piping, de HVAC en de equipment (apparatuur/uitrusting) samenbrengen in één model. ShipConstructor legt alle informatie vast die relevant is voor het ontwerp, de fabricage, het onderhoud en de reparatie van complexe maritieme projecten. Deze informatie komt samen in een zogenaamd Marine Information Model (MIM) waaruit alle relevante productiegegevens kunnen worden gefilterd. Bovendien is er ook integratie mogelijk met verwante bedrijfsprocessen en -toepassingen. Door middel van Autodesk Navisworks kan relevante 3D-informatie uit het MIM beschikbaar worden gesteld voor niet-ontwerpers, zoals projectmanagers, projectcoördinatoren en productiemedewerkers. De equipment-modellen zijn hierbij overigens afkomstig uit Inventor, waar we mee werken voor het ontwerp van werktuigbouwkundige zaken.”


Space Management
Het ontwerp van een jacht begint bij Royal Huisman nadat de architect, vaak in samenspraak met de klant, heeft bepaald hoe het schip er uit moet komen te zien. “In eerste instantie wordt er een plat 2D-model gemaakt waarin de afmetingen van de onderdelen zijn opgenomen. Vervolgens modelleren we in Rhino de oppervlakken en worden de hoofdcomponenten geplaatst, zodat er space management kan worden uitgevoerd. Die controle is uiteraard niet uniek voor de scheepsbouw, maar is wel vaker nodig dan in andere sectoren. In een zeilschip is namelijk weinig ruimte beschikbaar, dus is het een enorme uitdaging om alle onderdelen zo te positioneren dat alles nog net precies in elkaar past. Bovendien heeft een zeilschip vrijwel altijd een zeer slanke rompvorm, waardoor er veel gekromde oppervlakken zijn die toch benut moeten worden”, zo legt Oosterveen uit.
De surfacemodellen zijn ook de basis voor het engineeren van de productiemodellen in ShipConstructor. Als een onderdeel wat lastiger is om te maken, wordt dit door de engineers van Royal Huisman uitgewerkt in Inventor. “Daarnaast gebruiken we Navisworks voor de controle van het model en om de ontwerpinformatie tussen de verschillende ontwerpgroepen uit te wisselen. Eenmaal per week wisselen onze engineers hun ontwerpinformatie uit door middel van een automatische export en daarnaast zijn er collega´s die dagelijks door een model heen lopen om het te controleren op eventuele problemen.”


Logistiek
De afgelopen jaren heeft Royal Huisman een enorme verandering doorgevoerd in het productieproces van het casco. De manier waarop de schepen in elkaar werden gezet, is compleet veranderd, iets wat mogelijk was dankzij de inzet van ShipConstructor. Vroeger werden alle losse onderdelen naar het schip gebracht en daar ter plekke bevestigd. Nu krijgen de onderdelen bij binnenkomst een nummer, gaan ze door naar een assemblagehal en worden ze daar aan elkaar gelast. Pas als de grotere samenstellingen klaar en gecontroleerd zijn, worden ze naar het schip gebracht en gemonteerd. Oosterveen: “Dat scheelt enorm in de logistiek op de werkplaats. Onze lassers hoeven nu bijvoorbeeld veel minder te lopen omdat het lassen op een vaste plek plaatsvindt. Bovendien kunnen ze zich nu specialiseren in een bepaalde bewerking. Dat allemaal bij elkaar maakt het niet alleen sneller, maar ook handiger en dus kwalitatief beter.”


Verandering
Bovengenoemde productiemethode wordt momenteel alleen toegepast door de casco-afdeling van Royal Huisman. Stefan Raev, application administrator, legt uit waarom. “Het is erg moeilijk om het complete productieproces in een kort tijdsbestek te veranderen. Voor de scheepsbouw geldt nu eenmaal dat de doorlooptijden lang zijn en het werk met uiterste precisie moet gebeuren. We moeten een aanpassing dan ook zorgvuldig voorbereiden. Ik verwacht echter dat binnen twee tot drie jaar ook onze afdelingen voor piping en HVAC op dezelfde manier werken als onze casco-medewerkers. Die tijd hebben we nodig voor het implementeren van alle softwaremogelijkheden en het aanleren van de nieuwe productiemethode.”
Raev is erg tevreden over de veranderingen die zijn en worden doorgevoerd. “Het is volgens mij een misverstand om te denken dat je software als ShipConstructor alleen maar aanschaft voor de engineeringafdeling. Natuurlijk, de engineers kunnen er sneller en beter door werken, maar het echte voordeel van de softwaremogelijkheden kun je pas zien als de veranderingen in het hele productieproces doorgevoerd zijn. Want als alleen de engineers anders gaan werken, benut je maar vijftig procent van de mogelijkheden. Dat afdelingsbrede invoering van de nieuwe productiemethode resultaat heeft, hebben de veranderingen bij de casco-afdeling wel bewezen: deze afdeling gaat momenteel veel sneller dan andere afdelingen door het werk heen, waardoor ze nu soms extra opdrachten kunnen aannemen.


www.royalhuisman.com
www.twizzle.org


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Recommended Post Slide Out For Blogger