maandag 17 juni 2013

Tip'n tricks: Aan te raden instellingen voor Inventor 2014

Tips 'n Tricks Voor productiesoftware zoals Inventor, zal elke gezonde gebruiker de drang ontwikkelen om het systeem naar zijn hand te zetten - en aanpassingen te willen uitvoeren volgens persoonlijke voorkeur of volgens bedrijfsrichtlijnen. In Autodesk Inventor werden alle programma-instellingen gebundeld en toegankelijk gemaakt via de Options . Deze Options kan men benaderen via Inventor Home knop + [Options] onderaan het dropdownmenu. De instellingen kan men eveneens ophalen via het ribbon tab Tools + [Applications Options]. De indeling van het dialoogvenster Applications Options kan een weinig verschillen per versie van Inventor net zoals welke instellingen be schikbaar zijn voor die specifieke versie. Globaal genomen zal een nieuwe Inventor versie een aantal instellingen meer hebben dan de vorige. In dit document bespreken we de belangrijkste in stellingen en welke voorkeur Inventor Wizard eraan geeft. OPMERKING: Vooraleer te veranderen aan de “Application Options”, zorg ervoor dat men steeds kan terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen. Maak daarom eerst een kopie vooraleer aanpassingen aan te brengen.
 >> Navigeer naar de Tip'n Trick sectie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Recommended Post Slide Out For Blogger