dinsdag 8 december 2009

Gastspreker op CAD Service Workshop

Evenement
Om niet steeds op een forum of een blog te moeten spreken is Inventor Wizard 'Jürgen genodigd als gastspreker op een CADService workshop. Voor deze evenementen werden twee AutoCAD thema's gekozen: Layout's (model/paperspace) en plotten. Deze workshops brengen een uitgebreid overzicht van de technische mogelijkheden, maar diepen de materie verder uit naar universele werkmethodiek.

CADService is een Belgische Autodesk reseller met vestigingen in Aalst, Mechelen, Gistel, Luik, en Luxemburg. Deze competente partner is trouwens ook huisleverancier van alle wizards.
Voor meer informatie en prijzen contacteer Rosane Dedecker via rdd@cadservice.be of telefoonnummer 0032 (0)5378 13 32.

Beschrijving voor de workshop AutoCAD Model/Paperspace:
Geschatte duur: 4 uren per deel
Startkennis:
-algemene basiskennis AutoCAD
-een tekening kunnen afdrukken
-reeds tekeningen verwerkt met verschillende schaalfactoren
-basisconcept kennen van een XREF

Doelstelling van deze workshop:
Met maximale efficiëntie, tekeningen verwerken adhv Layouts. Deze training zal het concept van model/paperspace doorlichten en het toepassingsgebied verduidelijken. Doordat de praktijkbehoeftes en de voorkennis van gebruikers sterk verschillen, is de training opgesplitst in 2 doorlopende delen.
De deelnemers krijgen in beide delen stappenplannen aangeleerd om een tekening in Layout op te zetten, en voor deze af te werken met aantekeningen. Eens dit onder de knie, bekijken we hoe men het opbouwen van een Layout kan customiseren met eigen bedrijfsstandaard, en dit tot 5x sneller dan het manueel doorlopen van het eerste stappenplan.

DEEL I: inrichten en omgaan met paperspace.
Concept van model paperspace begrijpen en kunnen toepassen. In staat zijn om een nieuwe Layout tekening op te stellen volgens stappenplan, en verschillende aanzichten hierop plaatsen met gewenste verschaling.
Gebruiker zal na training bekwaam zijn een vreemde (aangeleverde) layout tekening te interpreteren, deze correct af te drukken volgens bedrijfs CAD standaard, en aanpassingen kunnen uitvoeren. P
rincipe kennen om het stappenplan in AutoCAD te integreren en bepaalde customisatie op toe te passen.
Handleiding (±60 pagina’s) en customistatiedata inbegrepen.

DEEL II: afwerken van een tekening in paperspace.
Productie en manipulatie van Layouts en Viewports volledig beheersen, herhaling stappenplan. Onderscheid van Views met Viewports, en hoe Views te gebruiken bij afdrukken en opbouwen van een Layout. Kunnen werken met viewports met afwijkende vorm zoals polygonale of holle viewports. Plaatsen van onderbroken aanzichten en meerdere zichten met veranderlijke assenstelsels. Tekening volledig afwerken met aantekeningen (bematingen, arceringen, text, ...) rekening houdend met verschaling van de verschillende zichten. Hiervoor bekijken we 2 methodes, wat men noemt Associatieve en Annotatieve bematingen.
Handleiding (±60 pagina’s) en customistatiedata inbegrepen.

Beschrijving voor de workshop AutoCAD Printprocessen:
Geschatte duur: 8 uur
Startkennis:
Algemene basiskennis AutoCAD
Concept van Layouts (Model/Paperspace)

Doelstelling van deze workshop:
Stellen van verwachtingen wanneer men een willekeurige afdruk lanceert in AutoCAD en die vergelijking met bijv. office software. Verklaring van deze verschillen, en vasthouden aan vooropgestelde verwachtingen om afdrukken in AutoCAD uiteindelijk tot 10x meer efficiënter te maken. Stapsgewijs doorlopen van de AutoCAD plotprocedure, van aanpassen Printer/Plotter aansturingen en de functie van kleur -en stijltabellen. Wijzen op de meest voorkomende printfouten of oorzaken voor slechte afdrukken en hun definitief oplossing. Hieruit krijgt men een uniform stappenplan voorgesteld om een goede afdruk te bekomen en configureren we dit als “SINGLE PRINT KNOP”.
De deelnemers leren de bouwstenen voor een Printproces “Oplevering” die men indien gewenst in batch kan laten uitvoeren.
Handleiding (±100 pagina’s) en customistatiedata inbegrepen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Recommended Post Slide Out For Blogger