donderdag 17 april 2008

AutoCAD: openen van defekte tekeningbestanden

AutoCADEen kapotte file is een trieste zaak, en kan heel wat gevloek veroorzaken. Dus indien men problemen ondervindt met uw "DWG" bestanden probeer eerst even de volgende redmiddelen:

- Indien er nog een BAK bestand van de tekening is voorhanden is, verander de extensie naar DWG en probeer deze te openen.
- Controleer of er nog een tijdelijk autosave bestand SV$ te vinden is om deze ook te hernoemen naar DWG
- Een RECOVER van de tekening
- Probeer de ganse tekening als BLOCK in een lege template in te voegen. Explodeer vervolgens en laat het AUDIT commando erop los
- Probeer de tekening te openen, en druk op de ESC toets net voor de regeneratie / Error bericht, sla op als dxf, tekening sluiten en dxf openen, opslaan als dwg. Start het AUDIT commando
- Probeer de defekte tekening met de meest recent beschikbare auocad versie te openen
- Indien er PROXY objecten in de tekening aanwezig zijn, installeer de nodige Object Enablers
- Open/Save de tekening als een oudere AutoCAD versie
- BURST alle blokken en attributen
- Probeer de tekening te benaderen via DesignCenter, en ga na of de verschillende objecten (blocken, layers, lijntypes, stylen,...) te benaderen zin via deze weg. Misschien kan men nog verschillende blocken op deze manier invoegen en nog een gedeelte van de tekening redden.

Bij problemen met een DWG file grijpt men best altijd terug naar wat men noemt Vanilla AutoCAD, een gewone AutoCAD dus zonder extra modules en verticals (produkt die bovenop AutoCAD draait, zoals AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Raster, …)

Recommended Post Slide Out For Blogger